Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belastingsoort waar iedereen mee te krijgt. De een moet betalen terwijl de ander geld terugkrijgt en om deze reden is het goed om op deze pagina aanvullende informatie te vinden over voornamelijk box 1 en box 3. In de praktijk is er slechts een schaars aantal mensen die belasting betalen over box 2 waardoor we deze box buiten beschouwing laten. Mocht je nog additionele informatie nodig hebben over het betalen van belasting over deze boxen? Dan is het zeker aan te raden om contact op te nemen met een fiscalist. Hierdoor weet je zeker dat je nooit teveel belasting betaald en dat je ook voldoet aan alle wet en regelgeving. Als je dit namelijk niet doet, zul je merken dat je teveel belasting betaald en dat is natuurlijk niet zo prettig.

Box 1 - Inkomen uit werk en wonen

Inkomen uit werk

Box 1 is een box dat ook wel inkomen uit werk en wonen representeert. Deze box is het meest voorkomende box waarover belasting wordt geheven. Dit heeft te maken met het feit dat deze box ziet op inkomen. Iedereen verdient inkomen en om deze reden komt iedereen hiervoor in aanmerking.

Inkomstenbelasting

Als eerst is het goed om te weten dat er op basis van je bruto jaarsalaris een bepaald bedrag uitkomt. Deze vloeit voort uit het toepassen van diverse schijven over je salaris. Uiteindelijk gaat hier een bedrag vanaf namelijk de ingehouden loonheffing. Bij de een is dat meer dan bij de ander waardoor de een geld moet terugbetalen en de ander geld terugkrijgt.

Geld besparen

Daarnaast is het wonen ook een post waardoor je de inkomstenbelasting geld op kan leveren. Heb jij bijvoorbeeld een belastbaar bedrag van 100 euro, maar krijg jij door het eigenwoningforfait geld terug van 1000. Dan zul je per saldo 900 euro terugkrijgen van de Belastingdienst.

Box 3 - Sparen en beleggen

Daarnaast heb je nog een box, namelijk box 3. Box 3 is een box wat ziet op sparen en beleggen. Heb jij een vermogen van ongeveer meer dan 50.000 euro? Dan zul je voor deze box in aanspraak komen. Hier wordt een forfaitair bedrag op los gelaten waardoor je over een uiteindelijk bedrag ook belasting zult betalen. Het gemiddelde forfaitaire percentage ligt op 1,2% waardoor het zeker geen probleem is om dit te betalen, maar het is wel goed om hier rekening mee te houden. Advies over zo min mogelijk belasting betalen? Neem dan contact op met een fiscalist.